Vittene

Guld och en verkstadsplats från järnåldern

18 januari 2018
19:00
Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan
Historien om Vittene, intill Hunneberg, är en arkeologisk saga. När Asta och Tapio Lund 1995 hittade ett säreget föremål i sin trädgård anade de knappt att marken intill skulle visa sig dölja ett av Sveriges största guldfynd. Förutom halsringen hittades sedan ytterligare unika guldföremål. Unika fynd från tiden kring Kristi födelse med få paralleller ute i Europa.

Fynden följdes av arkeologiska undersökningar för att få fram så mycket material som möjligt kring fynden och platsen för att kunna belysa dess betydelse under järnåldern. Det visade sig att det inte var en vanlig järnåldersboplats utan en hantverks- eller verkstadsplats med kontakter med såväl Danmark som Norge.

Anna-Lena Gerdin är arkeolog och kulturmiljöhandläggare med livslång erfarenhet som fältarkeolog. Hon är, tillsammans med Tina Fors, författare till boken om utgrävningarna som 2009 gavs ut av Göteborgs Universitet. Hon medverkar idag som skribent i bl.a. tidskriften Mimers Brunn.

Välkomna till en mycket intressant kväll om Vittene!

Anna-Lena Gerdin
Arkeolog och författare